neljapäev, 20. oktoober 2011

Figuurivisanditest uus töö!
Õpetajate päeval joonistasid asendusõpetajad V klassiga visandeid. Kahju oli jätta need tööd poolikuteks, kuna tulemused olid väga head. Pakkusin õpilastele välja luua uue mõtte ja ideega lahenduse teemal "Figuur raamiga või raami taga või.......".

Esiteks soovitasin figuurid joonistada üle musta vildikaga, et anda joonele kindlus ja sära. Seejärel lõikasime välja mustast paberist erineva suurusega raamid ja paigutasime figuuridele peale. Kes soovis, võis veel iseloomustada klassikaaslast teksti lisamisega. Tööde tulemused olid huvitavad ja põnevad.
Mõned soovitused:

-kui on aega, saab lastele pakkuda väga keerulisi mõtteid ja ülesandeid, sageli teostub sellest vähe, kuid võimaluse mõttetegevuseks peab andma

Värvuspersektiiv maastikul.
5-ndas klassis õppisime värvi muutust maastikul e. kuidas tasapinnal maalida ruumi, kaugusi.

Kõigepealt jaotasime maastiku kolmeks plaaniks - esi-,keskmine- ja tagaplaan. Edasi algas maalimine järgmise põhimõttega-esiplaanile tugevamad, puhtamad toonid; keskmisele läbisegatud valgega ja tagaplaanile võimalikult heledad, soovitavalt lisades veel sinist. Taeva maalimisel peaks jälgima, et silmapiirile lähem osa oleks heledam, külmem.

Kuivanud maalile saab lisada puid ja pilvi. Siin on hea tuua sisse kujundi suuruse muutuse-esiplaanil puud suuremad, kõrgemad; tagapool väiksemad, madalamad. Pilved muutuvad silmapiiril väiksemateks.

Mõned soovitused:

-töö ei pea olema suure formaadiga

-kindlasti peaks harjutustööle järgnema kinnistamine e. suurem maal

-värviharjutust võib teha ka pastellidega, akvarellidega on teostus tehniliselt raskem

-maalimisel võiks õpetaja jälgida pintsli õiget tõmmet ning värvide segamist