teisipäev, 3. veebruar 2015

Õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks" parimad on selgunud

Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilastel digitehnoloogilisi oskusi, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu.

pühapäev, 1. veebruar 2015

Valimisplakat

Karmen Teesi Pregel

Heliise Tamm

                                                                  Birgit Raidna 
Danae-Gertrud Rits
VII klassi kunstirühma ülesandeks oli kujundada valimisplakat. Teema oli ja on päevakohane-missuguseid lubadusi annaksid, kui sa kandideeriks lapse õiguste või lastekaitse ministri kohale. Internetist leidsime koos huvitavaid plakati näidiseid. 
Plakati kujundamine-pilkupüüdvad värvid, dekoratiivne pinna lahendus ning õige kirjastiili ehk plokk-kirja eelistus. Tehnilise lõppkujunduse otsustas igaüks ise. Formaadilt ei pea olema poliitiline plakat suur, piisab A 3-st. 
Sama ülesannet võib edukalt teha arvutiprogrammides.