esmaspäev, 21. mai 2012

"Kes elas keskaegses Tallinnas?"

                                                     Alesja Gorbunova

Gümnaasiumi kunstikursuse üks tunni teema on gooti e keskaja kunsti tutvustus. Peale kunstiajaloopõhise osa tutvustamist pakkusin lahendada praktilise ülesandena joonistada visandlikult Tallinna keskaegset hoonestust (aluseks fotod).
Lisaks oli vaja mõelda inimesed või tegelased, kes elasid antud majas, panna neile nimed,mis nendega juhtus jne.
Sedalaadi visuaalne ja fantaasipõhine loovtöö pakkus suurt huvi. Gümnaasiumi uus riiklik õppekava peakski olema kunstiõpetajale paindliku ja loova lähenemisega. Kunstiajaloo loeng peaks asenduma laiapõhjalise ajastu mõistmisega, seoste loomisega ja iseenda suhestumisega.
Metoodilisi soovitusi:

-joonistuse võib asendada ka fotodega
-hoonetest võiks valida näiteks kiriku ja keskaegse kaupmehe elamu
Kuidas hinnata:
-sedalaadi töid võiks esitleda või hoopis koostada kogumik või......ja kas hinne ongi kõige olulisem??

"Jalgratturid"IV klassi kunstitunni ülesandeks oli joonistada kompositsioon jalgratturitega. Tunni alguses oli vaja teemat teadmata teha lihtsalt käe harjutusi, joonistades lõputu hulk ringjooni. See oli osaliselt ka teraapilise mõjuga. Kui paber sai ringjooni täis, said lapsed teada teema-ringidest said rattad ja ratastele tuli joonistada figuurid. Töö oli täis avastusi ja otsimist.
Metoodilisi soovitusi:
-ringe joonistades peab käsi olema randmest vaba ehk õhus-pliiats puudutab vaid paberit
-ringjooni võiks lasta joonistada paberi mõlemad pooled täis, sest käsi harjub ja joon muutub vabamaks
-figuurid võib kujutada ka siluetselt, töö võiks jääda visandlik
-ratturid võivad kattuda, paberist välja minna jne.-sedalaadi paigutust peab julgustama tegema
Kuidas hinnata:
-hinnata võiks paigutuse julgust ja originaalset lõpplahendust