kolmapäev, 25. märts 2015

Natüürmort peegeldustega.                                                                    õpetaja töö

                                                                Jessica Babenko
Täna uurisime koos VIII klassiga, kuidas kujutada peegeldusi läikivatele pindadel. Ette oli pandud natüürmort plekist ja klaaasist esemetega. Ülesanne osutus suhteliselt keeruliseks. Huvitav oli joonistada koos õpilastega ja tähelepanu juhtida aeg-ajalt mõnedele probleemidele oma tööd analüüsides.
Metoodilisi soovitusi:
-esemete valikul peaksid olema pinnad suhtelised siledad, lihtsad
-kuigi pliiatsiga varjutamisel on oluline joone olemasolu, siis ei tohiks keelata ka pehmemat lahendust, sedalaadi nn ilutsemine on eakohane
-klassikalise natüürmordi joonistamine ei tohiks olla õpetajale ja ka lapsele "vanamoodne"

reede, 20. märts 2015

Loome kirjatähega mustri.8.klassi kunstirühma ülesandeks oli luua kahest või kolmest plokk-kirja tähest muster, ornament. Kõigepealt oli vaja konstrueerida papist kaks tähte ehk tähešablooni. Edasi vaatasime Eesti rahvuslikke mustreid ja püüdsime leida nendes tähevorme. Lõpuks pani igaüks enda mustri rütmi kokku ning teostas selle graafiliselt.
Metoodilisi soovitusi:
-plokk-kirja tähtedest võiks valida lihtsama vormiga tähed, kus domineerivad joontena horisontaal, vertikaal, diagonaal ja ring-I, E, T, Y, A, F, H, L, V, X, N, M, O, U
-edukalt saab antud tööd teha ka värvilistest paberitest või hoopis proovida arvutis sedalaadi kompositsiooni
Mida hinnata?
-süsteemi leidmist
-korrektset tehnilist teostust

neljapäev, 19. märts 2015

Töötuba PÜÜK 9.19.03 Pedagoogide Ühenduste Ülesed Koostööpäevad PÜÜK 9-"Andekas laps"
Viisin läbi töötoa "Innovaatiline õpilugu teeb tunni huvitavaks" Rocca al Mare Koolis.            

pühapäev, 15. märts 2015

laupäev, 7. märts 2015

"Talisport"


                                                              Karmel Kai Murumaa
                                                                   Kristian Kohver 
VII klassi õpilased kujutasid talisporti kubistlikus laadis. Kõigepealt oli vaja leida nutitelefonis mida tähendab sõna KUBISM, kes oli selle peamine esindaja. Seejärel tutvustasin kubismi, ja Picassot. Nii jõudsime läbi arutluse selleni, kuidas lõhkuda vormi geomeetrilisteks osadeks ehk lammutada tervik ja panna kokku uus tervik. Praktlise töö aluseks oli foto talispordist. Figuurid oli vaja eelkõige vormiliselt lihtsustada, seejärel leida uus kubistlik lahendus. Alles mitmekordne ja analüüsiv ümberjoonistamine viib heale tulemusele. Lõpuks valmis pilt figuuride ja tagafooniga. Tehnilise lahenduse valiku tegi igaüks ise
Metoodilisi soovitusi:
-figuure võib ka ise joonistada, kuid kergem on alustada foto analüüsiga
-vormi kubistlik lahendus on lapsele võõras, seetõttu peab enam julgustama katsetusteks
-talispordi teema ei pea olema ainuke võimalus, kui laps leiab teise teema, tuleks seda toetada mitte keelata
-kubism annab võimalusi erinevatele tehnikatele-viltpliiatsid, guaššid koos värviõpetusega, värviline paber jne.
Hindamine:
antud töö hindamisel võiks olla järgmised kriteeriumid
-eeltöö (visandid), kuidas õpilane sai aru kubismi põhimõttest
-millise tehnilise valiku õpilane tegi